hollmann.nu
Familien Hollmann`s start i Danmark

Familien Hollmann`s start i Danmark

Stamfaderen F.A. Hollmann med barnebarnet Else

Vor stamfader Friedrich August Hollmann er født den 22. september 1848 i Wæhrentrup, kirkesogn Oerlingshausen i Tyskland, hvor han blev uddannet som Ziegler, hvilket på dansk er teglværksbrænder. Han skulle sørge for at den kulfyrede ovn havde den rette temperatur.
I krigen Tyskland – Frankrig 1870 -71 blev han indkaldt til Infanteriet og fik senere tildelt Jernkorset for deltagelsen.

 
I 1872 fik han job på Skt. Jørgens Teglværk i Odense, hvor han om sommeren arbejdede som teglværksbrænder. Vinteren tilbragte han i Tyskland.


Karen Madsen
F.A. Hollmann’s første kone

Da han så finder sig en dansk pige Karen Madsen, bliver han i Danmark og den 30. Januar 1876 bliver de gift og bosætter sig i huset Skt. Jørgensgade 179, som han selv bygger og selvfølgelig selv har brændt mur- og teglsten til.
De fleste af de gamle papirer, som var gemt fra den tid, er afleveret til Stadsarkivet i Odense, som ligger på Klosterbakken 2. Særlig glade blev de for de papirer, der vedr. Skt. Jørgens Teglværk, for om dette manglede de oplysninger.
Følgende papirer er afleveret:

 • Skrivelse fra tysk militær, hvor F.A. Hollmann får Jernkorset for udvist tapperhed i krigen Tyskland – Frankrig 1870 – 71.
 • Frigørelsesattest fra militæret i Tyskland 1875.
 • Ansættelseskontrakt mellem Skt. Jørgens Teglværk og F.A. Hollmann.
 • Ansættelseskontrakt mellem F.A. Hollmann og div. Arbejdsmænd på Skt. Jørgens Teglværk 1896.
 • Mindebrev over sin kone Karen Hollmann`s død i 1894.
 • 18 div. Skrivelser mellem div. Myndigheder i Odense og F.A. Hollmann.
 • 114 fotografier af kendte og ukendte personer.

Disse papirer kan ses ved henvendelse til stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense Stadsarkiv.

Fra gamle papirer fra Tyskland har vi konstateret, at vor stamfader havde en lillebror Friedrich Wilhelm Hollmann. Til hans bryllup i 1877 var han nemlig tilstede som forlover.
Vi har været i Tyskland i Oerlingshausen, Wæhrentrup samt Stadsarkivet i Detmold for evt. at finde efterkommere af vor slægt, men det var desværre forgæves, da mange papirer i dette område af Tyskland gik tabt under sidste krig.

Forældre til F.A. Hollmann.

Mor: Henriette Friederikke Charlotte født Witte den 20. Jan. 1821. Datter af væver Herman Heinrich Witte, Mackenbruch, Tyskland.
Far: Jobst Heinrich Christoph Hollmann født den 3. Januar 1820 Osterheide, Tyskland. Søn af væver Tøns Heinrich Chr. Hollmann, Wæhrentrup.
De blev gift den 22. marts 1846 og fik flere børn. Fra gamle breve til F.A. Hollmann, Odense findes der en søster Julie gift Vietmeier, der var bosat i St. Louis i U.S.A., brevet er dateret 1886. En anden søster er blevet gift med Aug. Lander i Helpup, Lage Tyskland og fra dem er der kommet gavepakker 31/12 – 1933 til F.A. Hollmann i Odense.
En lillebror Friedrich Wilhelm Hollmann født 19/4 1851 blev i 1877 gift med Luise Henriette Kløpper født 8/10 – 1850, Hakenheide, begge to var udlært som vævere. Vor stamfader var tilstede som forlover ved deres bryllup.
Min kone og jeg har været i Tyskland i Oerlingshausen, Wæhrentrup samt Stadsarkivet i Detmold for at finde evt. efterkommere af vor slægt, men desværre er en del gamle papirer blevet ødelagt i sidste krig, så det gav ingen resultat.
Her er så de oplysninger vi har fra gamle papirer efter F. A. Hollmann.


Slægten i Danmark

I 1876 bliver der indgået ægteskab mellem frk. Karen Madsen, som desværre dør allerede 19. februar 1894, der bliver født 3 børn i dette ægteskab.

 • Henriette Maren Petrine født den 23. juli 1876.
 • Frederik Christian født den 29. Dec. 1877.
 • Mads Vilhelm født den 26. april 1880.

Henriette Hollmann bliver gift med slagtermester Carl Lange, Odense. De rejser i starten af 1900 til Chicago, U.S.A, hvor han får arbejde som slagter på et slagteri. De får ingen børn og begge dør under 2. verdenskrig, så der findes nogle breve til F. A. Hollmann. Det blev senere oplyst at Henriette, som enke overdrog sin formue til et plejehjem for danske enker, så der er desværre ingen billeder fra den tid.

 

Frederik Christian Hollmann bliver i Odense udlært som klejnsmed og rejser i 1904 til Viborg og får job som smed på Scheevoigts Maskinfabrik, Viborg. Her bliver han gift med Kirstine Marie Petrine Kristensen født i 1889 i Lysgaard ved Viborg. De får sammen 5 børn.

 • Karen født ? død 17/3 2001
 • Einar født den 26/4 1914 død den 23/5 – 1994
 • Peter født den 19/3 – 1916 død den 2/7 – 1993
 • Aage født den 13/6 – 1917 død den 24/1 – 2005
 • Knud født den ? død den 20/7 – 1958.
 • Marie Hollmann dør den 6. Aug. 1952 og Frederik Hollmann dør 1. april 1963.

Karen Hollmann bliver gift med Holger Pedersen og bosætter sig i Vejle og får 3 sønner, Villy, Bent og Svend.

Villy bliver gift med Solveig, de har 3 børn Majbritt, Alex og Henrik hvoraf Majbritt har 3 børn og Alex har sønnen Casper.

Henrik er gift med Mary-ann og har datteren Malou.

Bent er gift med Rita og har 2 børn. Bent er pensioneret tømrermester, Rita er hjemmegående. Børnene er Ken og Charlotte.
Ken er Falckmand også kendt som Sherif i Vejle er gift med Mie, der er socialpædagog, de har børnene Michelle og Simone.

Charlotte er social- og sundhedshjælper og er gift med Peter, som har startet sit eget smedejernsfirma  ”Alt i Smedejern”, de har børnene Lonnie og Max. Lonnie skal i lære som maler til august sammen med Ken`s datter Michelle. Max går i skole.

Svend – yngste søn af Karen og Holger – er født 24/2 – 1948 og er udlært klejnsmed blev den 29/3 1972 gift med Bergliot Pedersen. Deres første barn er Michael født 1/10 – 1972 og uddannet som mekaniker i Vejle.
Andet barn er Dorthe født 2/2 – 1975 og er uddannet som ergoterapeut i Aalborg.

Michael bliver gift med Tanja og de får 18/10 – 2004 datteren, der menes navngivet sandsynligvis Victoria.

Dorthe er gift med Kenneth og de har den 27/7 - 2004 fået en søn der den 19/11 - 2004 døbes Jonas, de bor i Horsens. Deres andet barn forventes født februar 2005.
 

Einar Hollmann er født i Viborg den 28/4 – 1914 dør i København den 23/5 – 1994.
Bliver den 5/11 – 1939 gift med Inga Madsen, der er født den 12/4 – 1914. De får sønnen Kurt den 4/5 – 1941.
Inga Hollmann dør desværre den 22/8 – 1945 i en alder af kun 34 år.
Einar Hollmann er i en årrække ansat på Politikontoret i Viborg, får senere jobbet forretningsfører i HK – København. Den 19/6 – 1948 bliver Einar gift med Grethe Halskov Andersen, Viborg født den 28/4 1930. De får børnene Kirsten og Kai.

Kurt Hollmann, der er Kommunaldirektør i Glostrup, bliver den 27/2 1976 gift med Bodil Schroll Nielsen født 8/2 – 1946, de har børnene Mikkel født 14/8 1968 og Kristian Mikkel født 22/7 – 1980.

Mikkel Hollmann, der er museumsmedarbejder i Bork, bliver den 14/10 -1995 gift med lærer Sidsel Stenbak Jensen født 11/1 – 1964 og får den 25/2 – 1996 sønnen Sven Stenbak Hollmann og den 3/8 – 1998 sønnen Karl Stenbak Jensen.

Kristian Mikkel Hollmann er civiløkonom og endnu ugift.

Kirsten Hollmann født 13/7 – 1949 bliver den 29/12 – 1972 gift med lektor Kannenberg født 24/11 – 1947 og bor i Schwelm i Tyskland. Kirsten er biblioteksassistent. De får den 8/10 – 1980 datteren Lis Kannenberg og den 17/9 1986 datteren Lise Marie.

Kai Hollmann, Glejbjerg, der er el-installatør, er født 27/6 – 1953, bliver gift med Anette Tårn bjerg født 18/9 – 1955 og får den 26/3 – 1976 sønnen Kenneth og den 21/10 – 1980 datteren Maria.
Kai bliver senere gift med Birthe Geil Jensen født den 19/9 - 1962 og får den 8/6 – 1986 sønnen Jesper Geil Hollmann og den 23/3 – 1989 datteren Jannie Geil Hollmann

Peter Hollmann bliver skorstensfejer i København og gifter sig med Elly Valborg Rasmussen og sammen får de sønnerne Freddy født 7/7 – 1939 og Leif den 29/5 – 1942.
Freddy tager ud og sejle som sømand i ét par år, men da skibet knækket midt over forbliver han i land, det menes han fik en søn i en meget tidlig alder, som blev bortadopteret, menes at være døbt Tomas. Yderligere oplysninger mangler desværre.

Leif tager også ud og sejle i 1957 og bliver skibskok, men efter soldatertiden, bliver han på landjorden og gifter sig den 24/11 – 1962 med Lene Nielsen og får sammen 3 sønner Lars født den17/4 – 1963. Claus født den 3/12 – 1965 og Jakob født den 6/5 – 1977.

Lars bliver gift med Helle får en søn, Morten født 6/5-1984 og bor idag i Rødovre, og 2 piger, Rebecca født d. 4/8-1986 og Camilla født d. 15/2-1988.
Rebecca er flyttet til Rasta/Lørenskog i Norge tæt ved Oslo i december 2006. Rebecca er nu atter  flyttet tilbage til Bornholm nemlig Rønne  og fortsættet sin uddannelse. Camilla bor fortsat i Rønne hvor hun er født. Rebecca og Camillla er ikke gifte, men forlovet med to mænd. Helle bor også i Rønne. Morten bor idag i Ørestaden og er gift med Jens Anker Hollmann.
Lars og Helle bliver skilt og Lars er nu gift med Tina – ingen børn.

Claus får 2 piger i første ægteskab og en dreng med samleveren Karina.

Jakob er uddannet blikkenslager og bliver gift med køkkenleder Johanne Louise Dahl Nielsen født 2/2 – 1977. De har sammen 2 børn Oline Chantell Hollmann født den 26/2 – 2000 og Marinus Sylvester Hollmann født den 2/1 – 2003.

Aage Hollmann kommer i lære som farver på Bentsens Klædefabrik i Viborg fortsætter som farvemester i over 25 år, senere flytter familien til Aarhus. I Viborg bliver Aage gift med Kirstine født i 1916 og dør i 1982. De får sammen 5 børn nemlig:
John – Birte – Lise – Jørgen og Henning.

John er født den 12/5 – 1938 bliver udlært som tekstilfarver. Efter endt videreuddannelse i Schweiz og Tyskland kommer han atter til Danmark og bliver i 1966 gift med Alice og får sammen 2 børn. Jimmy født den 26/8 1967 og Dan født den 8/10 -1971. Dan arbejder som maskinmester. Jimmy bliver gift med Helle og får sønnen Oliver.

Jørgen født den 4/2 - 1944 er uddannet som maskinarbejder, har sin egen virksomhed Dansk Maskin Service, som fabrikerer snedkerimaskiner m. m. Jørgen bliver gift med Jytte Munk Hansen født 13/7 – 1946 uddannet som kontorist og sammen får de 2 børn. Frank født 15/10 – 1973 og Helle født den 17/10 – 1978.

Frank er uddannet som maskinarbejder på Højbjerg Maskinfabrik og arbejder nu som montør. Frank bliver gift med Helle Søndergaard Madsen, der er uddannet som sygeplejerske, sammen har de 2 børn. Asta Sophia født den 14/2 – 2003 og Magnus født den 13/12 – 2004.

Helle Kramer Hollmann er uddannet som speditør siden hen Akademiøkonom i International Handel med eksportsalg og marketing som speciale. Helle er gift med Claus, som er uddannet fysioterapeut senere som datamatiker med systemudvikling som speciale. Sammen har de datteren Maria Kramer Hollmann og venter baby nr. 2 omkring 25/4 – 2005.

Birthe er født den 20/10 – 1939 bliver gift med Per og får 3 børn: Jan født 1960 – Johnny født 1963 og Rene født 1969 – øvrige oplysninger mangler.

Lise født 20/6 – 1942 får 3 børn Claus, Maj Brit og Janni – øvrige oplysninger mangler.

Henning født den 6/5 – 1946 dør allerede i 2001, var gift med Bente og får en søn Michael – øvrige oplysninger mangler.

Knud Hollmann født i 1920 og dør 20/7 – 1958.

Knud bliver politibetjent i København og gifter sig med Conni og har 2 piger Hanne født 1940 og Winnie født 24/3 – 1949 Knud bliver interneret af tyskerne i 1944 og kommer i koncentrationslejr med de øvrige betjente fra Danmark.

 

Mads Vilhelm Hollmann                               Edel Rosalinda Henriette

Mads Vilhelm Hollmann, Odense er født den 26/4 – 1880 og er sidste barn af F. A. Hollmann`s første ægteskab med Karen Madsen.
Mads Vilhelm er uddannet som mejerimontør og var i mange år ansat som rejsemontør hos A/S Paasch & Larsen Petersen, der arbejdede med mejeriernes dampmaskiner både på Fyn, Sønderjylland og Slesvig Holsten. Mads Vilhelm dør 27/12 – 1965.
Den 16/7 – 1918 blev han gift med Rosalinda Magdalene Augusta Petersen født 14/11 – 1882 og dør 22/6 – 1969. De fik sammen 5 børn.
 
 

Elna Mary, Vilhelm August, Frederik August, Aage Edward og Edel Rosalinda Henriette.


Elna Mary født den 22/11 – 1911 og dør den 16/1 - 2000 hun blev gift med Karl Rolf Spanheimer. De fik ingen børn sammen.

Vilhelm August født den 16/12 – 1913 og dør 18/2 – 1998. Vilhelm august forblev ugift.

Frederik August født den 9/2 – 1915 og dør den 1/8 -1948 ved en drukneulykke i Odense Kanal.

Aage Edward født den 27/1 – 1918 og dør den 17/6 – 1993 var også ugift.

Edel Rosalinda Henriette født den 26/1 – 1923 bliver gift med Sv. Aage Mogensen, som dør den 29/7 – 1976.Edel dør 30/11 - 2012.
Edel får sønnen Kurt født den 4/9 1945, som den 31/3 – 1973 bliver gift med Hanne Larsen, her er 3 børn , Kirsten Henriette født den 29/8 – 1975 og Marianne Michaela født den 1/7 – 1977. Kurt er handels- og kontoruddannset og er ansat ved Amtscenteret for Uddannelse. Hanne Larsen har 3børn fra tidligere ægteskab Heidi Karina f.19/1 -68 og Henrik, f. 26/8 - 65.og Irene Maria f.17/11 -71
Henrik er uddannet som maskinarbejder og er nu værkfører på Lindø Værftet. Han er gift med Charlotte Hollmann, der er uddannet som sygeplejerske nu afd.leder. De har 2 børn Mads født 9/9 – 1995 og Nicolai født 21/9 -1992.


Johanne med barnebarnet Hans

Efter Karen Hollmann`s død den 19/2 - 1894 bliver vor stamfader gift 2. gang den 21/12 – 1895 med Johanne Marie Jørgensen født den 21/12 – 1858 i Lumby ved Odense. Johanne dør den 12/12 – 1921. I dette ægteskab fødes 4 drenge.

 • Carl Christian født den 10/8 – 1896 og dør i 6/4 - 1982.
 • Henrik August født den 7/11 – 1898 og dør den 11/4 – 1984
 • Edvard Bernhard født den 5/5 – 1900 og dør den 7/4 – 1984
 • Herman Emanuel født den 26/5 – 1902 og dør den 14/11 – 1930.

Carl Christian bliver gift med Erika Hansen født 22/9 – 1902. Hun dør den 28/4 – 1962. De får sammen sønnen Carl Erik. Carl Christian havde i forvejen sønnen Hans.
Hans Hollmann født 15/11 - 1917 er uddannet væver og bliver den 19/2 – 1944 gift med tilsynsførende Dina. Her er også 2 drenge nemlig Louis født den 7/2 – 1943 og Rene født den 13/11 - 1944. Hans dør den 12/7 – 2004.

Louis Hollmann, der er afd. leder på Odense Universitets Hospital, bliver gift med Hanne Hollmann født den 16/10 – 1942 de får datteren Nina den 27/1 1962, der selv får en datter Sabina Wilki født den 31/1 1989. Louis bliver gift 2. gang med sygehjælper Karin Hollmann født den 27/5 -1944 og får 2 børn. Pia født den 3/12 – 1970 og Frank født 24/4 – 1967 og dør 19/11 – 1988. Frank får datteren Michella Hollmann Dyrmose født 19/8 -1986.

Pia Hollmann Hansen bliver gift med Peter Hollmann Hansen født den 9/4 – 1968 og får datteren Line Hollmann Hansen født 18/11 – 2001.

René Hollmann er pressefotograf i Varde. Han kom til Varde til artilleriet og blev seniorsergent. Den 23/7 – 1966 bliver han gift med damefrisør Else Marie. De får 2 børn Vibeke født Okt. 1966 og Glenn født August 1970. Vibeke gift med Bent bor i Holstebro og har 2 børn – Isak på 5 år og Emilie på 3 år. Glenn bor i Varde og har datteren Line på 6 år.

Carl Erik er født den 10/11 – 1925 og rejser til København i 1946 hvor han bliver ansat indenfor skotøj og damekonfektion. Den 2/1 – 1949 bliver han gift med Dax Christiansen født den 18/3 1918 som dør i 1999 ca. 3 måneder efter deres guldbryllup.
Her er 2 børn Emanuel Ivan født den 29/5 – 1936 fra Dax's første ægteskab, og Pia født den 6/11 – 1951 datter af Carl Erik og Dax.
Emanuel Ivan er udlært som konditor, men måtte holde på grund af melastma, blev derefter ansat i 22 år hos Novo Nordisk. Han bliver gift med Ruth Højbjerg født 23/8 – 1937 og får 2 døtre Annette og Lisbeth.
Annette Hollmann er født 10/8 - 1958 og uddannet som sygeplejerske, bliver gift med systemkonstruktør i Den Danske Bank Tom Rune Olsen. De har 2 drenge nemlig Daniel Rune Hollmann født den 18/2 – 1991 og Jesper Rune Hollmann født den 6/11 – 1995.
Lisbeth Hollmann Wulff født den 6/4 – 1962 bliver gift første gang med italieneren Mario Cimadon og får 2 sønner Alexander Cimadon født 22/11 – 1986 og Martin Cimadon født 22/1 – 1990. Lisbeth Hollmann Wulff er nu gift med fuldmægtig i Indenrigsministeriet Allan Wulff, der egentlig er bankuddannet.
Pia Hollmann Garde, uddannet barneplejerske- og pædagog, født den 6/11 – 1951 og har sønnen Anders født 16/5 - 1982. Pia er siden 1980 børnehaveklasseleder. Sønnen Anders er under uddannelse i politiet.Bliver gift med Christina Mølck og har 2 børn Freja f. d. 29/9 2011 og Carl Frederik 9/1 2015 og de er nu bosat i Odense hvor Christina studerer.

Henrik August Hollmann overpostbud er født den 7/11 – 1898 og dør den 11/4 – 1984 bliver den 2/5 – 1920 gift med Esther Milly Vilhelmine Rasmussen født den 25/12 – 1903 og dør den 29/12 – 1976. De får 6 børn nemlig:

Grethe, Else, Henning, Arne, Palle og Benny.

Grethe er født den 28/8 – 1920 bliver den 10/10 – 1943 gift med pølsemager senere købmand Johannes Rasmussen født den 27/1 – 1920 og han dør i september 1974. Sammen får de 2 børn Jørgen og Inger.

Grethe dør mandag den 21. februar 2005 af en blodprop i hjertet efter lungebetændelse.

Jørgen Rasmussen er født den 22/7 – 1946 uddannet som bygningsingeniør og bliver den 22/7 – 1978 gift med kontorassistent Birte Hansen født den 10/12 – 1948. De har børnene: Bo, Pia og Jens
Bo er født den 12/3 – 1970 og er sekretær og bor med samlever Maria Andersen født den 3/12 – 1977. Pia født den 27/8 – 1973 er sygeplejerske og gift med pædagogstuderende Peter Juncker født den 24/6 – 1968 og sammen har de sønnen Anders født den 8/4 – 2004

Jens er lærer født den 21/6 1979 og bor med pædagogstuderende Charlotte Holm gifter sig den 25/6 -2005. Charlotte er født den 18/3 – 1977. De har datteren Sofie født den 22/2 – 2004.

Inger Lundeman f. Rasmussen den 14/11 – 1950 er fuldmægtig i Vejen Kommune og gift den 11/7 – 1970 med bygningsingeniør Flemming Lundeman født 21/6 – 1948 de har 2 børn. Kim født 18/2 – 1974 er bankfuldmægtig. Datteren Lif er født den 18/7 1979 og er sprogstuderende.

Else Hollmann er født 7/10 – 1923 og bliver den 25/9 – 1948 gift med skibsbygger Kurt Christensen født 29/12 – 1925 og dør 10/12– 1991. De har 2 børn Erik og Erling.Else dør den 30. Nov. 2013 efter lungebetændelse samt blodprop.

Erik er født den 8/4 – 1953 og uddannet murer. Den 12/10 - 1974 bliver han gift med Janne Bødker Jensen og får datteren Linda den 9/3 – 1975, som har sønnen Jesper født den 3/6 – 2000.

Erling Hollmann er født den 26/10 – 1956 er uddannet som elektriker. I 1988 ansat ved Kanal Fyn som TV-tekniker, firmaet er senere opkøbt af Studio 1-2, Herning I 1984 købte Erling og kone Birthe Lauritsen født 25. november 1960, Søby på Ærø vort barndomshjem, som hans oldefar havde bygget. Det blev meget renoveret, nyt tag, ny sidebygning, nyt badeværelse og nyt varmeanlæg, Hems på 1. sal, så huset fremstod som ét af de flotteste i Skt. Jørgensgade. I 1998 købte de et sommerhus på He4lnæs og flytter i 2002 til en landbolig i Tradshuse ved Turup, Assens, hvor Birthe har et oversættelsesbureau som freelance. Ingen børn men 2 hunde.

Henning Hollmann er født den 23/7 – 1926 og uddannet indenfor salg af Stål og VVS artikler en gros i Odense. Bliver 14/1 -1950 gift i Norge med kontorass. Bjørg Malmberg, Fredrikstad. De får 2 piger nemlig May-Britt og Mariann.

May-Britt er uddannet psykolog med egen klinik i Odense og Varde og født den 7/9 – 1952 og har fra første ægteskab 2 drenge. Tor født den 6/7 – 1980 og Troels født den 20/5 – 1982. Tor er salg- og indkøbsmand indenfor IT – branchen. Troels er ansat som IT-mand ved containerbranchen.
I andet ægteskab med kommunaldirektør Søren Lund Hansen, Varde født den 4/6 - 1954 er der 2 piger Celine født den 24/11 – 1991 og Nadine født 9/4 – 1995. May-Britt og Søren blev gift den 4/7 – 1992.Tor bliver den 25. Juni 2005 gift med Jette Kock Nielsen og de får den 1/6 2006 en pige døbt Lily, som er Bjørg og Henning`s første oldebarn.

Mariann skolelærer i Roskilde er født den 24/1 – 1955 og gift med el-installatør Anders Birkelund Hansen født 11/1 – 1949, og har 2 piger nemlig Maria født den 24/9 – 1990 og Louise født den 21/3 – 1994. Mariann og Anders blev gift den 6/5 – 1995.

Arne Hollmann er uddannet som typograf og født den 27/4 – 1929 gift den 15/9 – 1956 med kontorass. Ingerid Johannsen, Sønderborg som er født 23/8 – 1935. De har 2 børn Klaus og Lone.Arne dør 18. Nov. 2013 efter hjertestop.

Klaus Hollmann sekretariatsleder er født den 17/5 – 1961 og gift den 5/5 – 1984 med adjunkt Dorthe Olsen født den 8/3 – 1961, de har 2 piger nemlig Camilla Katrine Hollmann født den22/1 – 1987 og Mathilde Simone Hollmann født den 28/9 – 1990.

Lone Hollmann adjunkt født den 3/9 – 1962 er gift den 20/5 – 1989 med kulturdirektør i Kolding Stefan Birkebjerg Andersen født 2/8 – 1961. De har 2 piger nemlig Frederikke født den 8/6 – 1995 og Amalie født den 27/6 – 1998.

Palle Hollmann overpostbud er født den 15/7 – 1932 og blev gift med kontorass. Annelise Petersen født 27/6 – 1937. De har 2 børn Lars og Lise Lotte.

Lars Hollmann servicetekniker er født den 26/1 – 1969 og den 21/7 – 2001 gift med socialpædagog Mette Jørgensen født den 6/2 – 1968. De har 2 børn Sara født den 16/10 – 1994 og Fie født den 29/9 – 1997.

Lise Lotte Hollmann audiologassistent er født den 12/1 - 1968 og gift med Jan Carlo Christiansen nu Hollmann født den 29/4 1970 og udlært som tømrer. Der er 3 børn nemlig Louisa født den 11/2 – 1988 – Andreas født den 16/1 – 1991 OG Emil født den 5/2 – 2002.

Benny Hollmann er født den 4/10 – 1940 og udlært som klejnsmed og senere som VVS-installatør med egen forretning i Rudkøbing. Blev gift den 16/1 – 1965 med kontorass. Lis Larsen født 1/3 – 1940 de har 3 piger nemlig Susan født 6/7 – 1965, Bettina født den 13/1 – 1969 og Mette født 7/4 – 1976.

Susan Hollmann og samlever restauratør Gert Koch Rasmussen født 13/12 – 1960 har 2 børn Sabrina født 5/10 – 1993 og Patrick født den 9/9 – 1998.

Bettina Hollmann lærerstuderende har datteren Isabella født 22/12 – 1998 med elektriker Jan Hymøller født den 1/6 – 1968.

Mette Hollmann social- og sundhedsstuderende har datteren Smilla født den 15/8 – 2002 med samlever dir. Christoffer Brockstedt.

Edvard Bernhard Hollmann født 5/5 – 1900 forblev ungkarl og dør 7/4 – 1984. Han blev bisat sammen med sin storebror Henrik August Hollmann, der dør den 11/4 – 1984. Det var fra Sct. Hans kirke i Odense.

Herman Emanuel Hollmann født den 26/5 – 1902. Han var den yngste af F.A. Hollmann`s 4 drenge fra andet ægteskab. I en alder af 28 år dør han den 14/11 – 1930 af tuberkulose, han nåede at blive gift med Martha Andersen i Odense. Hun blev senere gift igen og havde 3 piger.

Hermed slutter fortegnelsen over slægten Hollmann i Danmark, hvis der evt. er nogen oplysninger der er forkerte kan dette rettes, da jeg gemmer det hele på computeren i nogen tid. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle for tilsendte oplysninger ligeledes de gode telefonsamtaler jeg har haft. Da der desværre mangler enkelte oplysninger om nogle familiemedlemmer, er det fordi de ikke var interesseret i slægtsoplysningerne.
h.hollmann@get2net.dk.

Med venlig hilsen

    Henning Hollmann

x